Om ST

 

 

ST är fackförbundet för dig som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. Vårt engagemang och långa erfarenhet av staten som arbetsgivare gör att vi kan erbjuda dig gedigen kunskap och stöd som är anpassat efter de förhållanden som råder just där du arbetar.

 

Inom ST arbetar medlemmarna inom myndigheter, statliga bolag, stiftelser

samt universitet och högskolor. Vi välkomnar alla, oavsett utbildning,

befattning och arbetsuppgifter eftersom vi tror på idén om att alla anställda på arbetsplatsen tjänar på att gå samman i en fackförening i stället för att dela upp sig i olika yrkesförbund, en arbetsplats – ett fackförbund.

 

ST är partipolitiskt obundet. När ST tar ställning i politiska frågor gör ST det ur de anställdas perspektiv – utan partipolitiska kopplingar.

 

 

ST inom SiS är facket för oss som arbetar inom Statens institutionsstyrelse. Vi är cirka 1 400 medlemmar över hela Sverige - och det största facket inom SiS.

 

Vi hälsar alla välkomna oavsett befattning, utbildning och lön.

Inom avdelningen finns över 200 förtroendevalda till stöd för medlemmarna. Avdelningens ordförande heter Thord Jansson. Honom kan du nå via e-post:

thord.jansson@stat-inst.se

 

Som medlem i ST inom SiS får du dina intressen bevakade, till exempel din lön, arbetsmiljö, kompetensutveckling, anställningsform och mycket mer. Vi förhandlar även för Vårdförbundets-, Ledarnas- och Lärarförbundets medlemmar.

 

 

Statens institutionsstyrelse (SiS) är den myndighet som har hand om tvångsvården i Sverige för vuxna missbrukare (LVM), ungdomar med tung psykosocial problematik (LVU) och ungdomar som av domstol dömts till sluten ungdomsvård (LSU). Vi har 36 institutioner från Kalix i norr till Lund i söder. Myndighetens huvudkontor ligger i Stockholm.

 

 

 

 

 

 

Tobias Bjerman Mail: behandlardagarna@st.org Created by www.hemsidesupport.se

© Copyright behandlardagarna. All Rights Reserved